EN

WARUNKI REZERWACJI I POBYTU W APARTAMENTACH "WIKOLI"

 1. Rezerwacja ważna jest tylko po wpłynięciu zaliczki na pobyt w określonym terminie.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz 15.00, a kończy się o godz 11.00 dnia następnego.
 3. W dniu rozpoczęcia pobytu korzystający z usługi zobowiązany jest do uiszczenia reszty pełnej kwoty należnej za cały pobyt.
 4. W przypadku rezygnacji z pobytu lub jego części w okresie późniejszym niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia wczasów, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 5. Opóźnienia albo wcześniejszy wyjazd nie uprawniają do uzyskania równowartości utraconych świadczeń.
 6. Nasi goście zobowiązani zostają do pokrycia kosztów ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania pobytu. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.
 7. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy,papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych.
 8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu. Parking na posesji jest niestrzeżony.
 9. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-6.00. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z obiektu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innym.
 10. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pokojach grzejników, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 11. Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości na terenie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich jego pomieszczeniach. Palenie tytoniu jest dozwolone na balkonach i przed wejściem do obiektu.
 12. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych budynku powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
 13. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu wynajmujący może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań wynajmującego, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
 14. Wpłata zaliczki za pobyt oznacza również zgodę na przestrzeganie w/w warunków.
   2013 © signed by bimbus